Contact ons

Wij adviseren projectteams met menskracht als succesfactor

Wij adviseren projectteams met menskracht als succesfactor. Organisaties kloppen bij ons aan omdat wij goed zijn in het adviseren van projectteams op gebied van projectbeheersing, organisatieverandering en coaching. Dit doen wij door ons te richten op de mens. Want wij geloven dat binnen projecten het uiteindelijk altijd over mensen gaat.

 

De mens is AanZ.

Een team met een breed pallet aan ervaringen, allemaal bevlogen, nieuwsgierig én een tikkeltje eigenzinnig.

Judith Fennis

Mede-eigenaar Adviseur Leren en Ontwikkelen Strategisch adviseur

Het liefst laveer ik in een rol die vooruitkijkt en tegelijkertijd meedraait in het 'hier en nu'. Wat kun je nu op dit moment doen voor een mooie toekomst. En dan het liefst in kleine stapjes én met oog voor mens. Zo krijg ik teams en organisaties in beweging.

Mieke Kaelen

Oprichter Strategisch adviseur

Mensen in hun kracht zetten en het ontwikkelen van visie en strategie is waar ik in uitblink. Met mijn passie voor techniek, de mens én organisatieverandering belicht ik mijn adviezen altijd breed en met enthousiasme.

Nadine Zindler

Planner Data analist Procesverbeteraar

Puzzelen met data en processen, daar kan je mij voor wakker maken. Ik heb van nature een neus voor cijfers, getallen en nummers, en kijk graag mee over de schouders van mijn teamleden. Samenwerken is mijn sleutelwoord.

Kuno Bakker

Adviseur Leren en Ontwikkelen Land- en watermanager (in spé)

Werken vanuit betekenis is wat mij drijft! Ik verbind door te kijken en te luisteren, en werk met aandacht voor het proces. Ik groei bij de samenwerking met de ander. Sta ik in mijn kracht, dan heb je aan mij een bevlogen, zorgvuldige en resultaatgerichte adviseur.

Nienke van Wijk

Strategisch adviseur Kwaliteitsmanager Coach

Een scherpe pragmatische adviseur en coach in hart en nieren. Mensen en teams uitdagen tot groei door verbindingen te maken geeft mij enorm veel energie! En de resultaten, die volgen altijd.

Timo Stortenbeker

Strategisch adviseur Kwartiermaker

Van nature ben ik een 'stuwende realisator'. Op cruciale momenten krijg ik mensen en business in beweging, zowel beleids-organisatorisch als op praktisch gebied, door een diversiteit aan directe acties. Dit doe ik met zorgzaamheid die bijdraagt aan de psychologische veiligheid in een team.

Cheryl Groen

Projectcoördinator Kwaliteitsmanager

Organiseren heb ik in de vingers. Mijn enthousiasme is aanstekelijk. Beide zet ik dagelijks in bij werkzaamheden waar ik gelukkig van word: initiëren, meedenken en plannen. Van directieoverleg tot marketingcampagne.

Sjoerd Oosterhof

Adviseur Leren en Ontwikkelen Strategisch adviseur

Vaak is een andere manier van kijken het startpunt voor een nieuw handelingsperspectief. Dit is meteen ook waar ik enthousiast van word. Samen tot nieuwe inzichten komen om mensen te verbinden en organisaties te vernieuwen.

Jürgen de Graaff

Ontwikkelaar Coach Strategisch adviseur

Ontwikkelen, verbinden, samenwerken, resultaten, passie en plezier zijn woorden die mij het meest typeren. Ik ben een ervaren en gedreven professional met een passie voor ontwikkeling van mensen, teams, leiderschap en organisaties.

Ineke de Jong

Kwaliteitsmanager Procesverbeteraar Capaciteitsmanagement

Kwaliteiten die bij mij horen zijn empathisch vermogen en doortastendheid. Ik verplaats me in de ander, vereenvoudig ingewikkelde processen en maak het werk van anderen makkelijker. Dit is wat ik het liefst doe.

Claire Ultee

Kwaliteitsmanager Strategisch adviseur

Met een goede hoeveelheid enthousiasme leg ik snel een fundering waarop gebouwd kan worden. Dit betekent voor mij op het juiste moment (on)gevraagd adviseren in (in)formele sferen. Met een vooruitblik en creativiteit als breekijzer.

Amanda Janse

Planner Procesverbeteraar

De Nachtwacht (à 5000 stukjes) puzzel ik in een week in elkaar. Je zou kunnen zeggen dat structureren en overzicht creëren daarom mijn ding is. De kracht van een goede puzzelaar zit alleen niet tussen de oren, maar er ook buiten. Door aandachtig te luisteren breng ik rust en vertrouwen.

Esther Delgado - de Lange

Administratieve duizendpoot

Mijn grootste kwaliteit is orde scheppen in chaos. Waar sommige door de bomen het bos niet meer zien, begin ik 'gewoon' bij de eerste boom totdat er een duidelijk wandelpad ontstaat. Verder ben ik een bezig bijtje dat niet goed stil kan zitten. En dus een goede match met AanZ.

Onze diensten

Projectbeheersing

Het structureren van projecten en implementeren van processen zit in ons DNA. Wij draaien op verschillende niveaus mee in verscheidene de teams. Zo krijgen we de juiste informatie boven tafel en geven we richting aan het project en haar doelstellingen. Door mens en proces met elkaar te verbinden zorgen we, in de volle breedte van het project, voor grip op de kosten, tijd en kwaliteit. Dit alles vanuit de rollen Kwaliteitsmanager, Risicomanager, Planner en Capaciteitsmanager. En bij voorkeur in teams. Want zo kun jij rekenen op de kennis en energie van heel AanZ.

Kwaliteit- en capaciteitsmanagement Risicomanagement Planningsmanagement

Organisatieontwikkeling

Organisaties en teams laten ontwikkelen is wat ons drijft. In de rol van kwartiermaker, strategisch adviseur of leercoach zetten wij positieve verandering in gang. Wij helpen organisaties met het creëren van een organisatiestructuur waarin leren en ontwikkelen wordt aangemoedigd en gewaardeerd. Dit omvat het stimuleren van open communicatie, reflecteren, uitwisselen van lessen en het aanmoedigen van innovatie. Wij bereiken duurzame resultaten door patronen te herkennen en deze om te zetten tot ontwikkelpunten waar het team of de organisatie samen door kan groeien. Van strategie naar uitvoering en vice versa.

Leren en ontwikkelen Innovatiemanagement

Coaching

De mens is AanZ en vormt het fundament van het succes! Daarom zijn wij ook AanZ als het gaat over individuele- en teamcoaching. Dit doen wij op alle niveaus van directie tot projectteams. Inzicht in jezelf en de ander is van essentieel belang voor persoonlijke ontwikkeling en het verder brengen van het team of de organisatie. Realdrives (drijfveren) en Lencioni (succesteam) zijn voor AanZ ingrediënten voor het creëren van een coachingstraject op maat. Met als resultaat; een sterker team, waarbij ieder individu in zijn kracht staat.

Individuele- en teamcoaching Managementdrives Piramide van Lencioni

Wij werken aan grote en kleine thema’s met grote en kleine organisaties.

Onze projecten

Wij opereren met name binnen infrastructuur en bouw, waterschappen en gemeentes, maar onze deur staat altijd open voor andere werelden.

Schoon water vergt een schoon schip: professionaliseren van projectbeheersing

Gezuiverd water: dit klinkt simpel, maar hier gaat heel wat aan vooraf. Naast complexe processen spelen er verschillende ontwikkelingen binnen de afdeling van het Hoogheemraadschap van Delfland die verantwoordelijk is voor het zuiveren van afvalwater in haar regio. Zo zijn er steeds strengere eisen aan het zuiveren van afvalwater, de ontwikkeling en bouw van een nieuwe zuivering in Vlaardingen en diverse veranderingen in de organisatie. Daarom ondersteunen wij bij de verdere professionalisering van de afdeling door middel van het structureren en organiseren van processen en procedures, contractmanagement, risicomanagement en veiligheid.

AanZ bij dit project

Claire Ultee

Van hoogspanning naar laagspanning: grip krijgen in een breed projectenportfolio

De energietransitie is in volle gang: Stedin staat voor de enorme uitdaging om het energienetwerk te verzwaren en versterken zodat in elk huis het licht aan gaat, er meer elektrische auto's op de weg komen en we minder afhankelijk worden van fossiele energiebronnen. De projecten om dit voor elkaar te krijgen schieten uit de grond en hier is beheersing nodig. Om grip te krijgen op dit portfolio helpen AanZetters met het inrichten van projectbeheersing.

AanZ bij dit project

Judith Fennis

Bouwen aan stevige samenwerkingsrelaties met creativiteit als breekijzer

Geen opdrachtgevers- en opdrachtnemersrelatie, maar een samenwerkingsrelatie: dat willen het Hoogheemraadschap van Delfland, Witteveen en bos en RHDHV. Zij vormen samen het team achter de bouw van de nieuwe afvalwaterzuivering in Vlaardingen, genaamd de Vergulde Hand. Deze samenwerking vraagt duidelijke rollen en verantwoordelijkheden, eerlijke communicatie, het uitspreken van verwachtingen, en het evalueren en borgen van leerervaringen. Wij ondersteunen dit team met het verbeteren en bespreekbaar maken van deze onderwerpen in actieve en creatieve groepssessies met aandacht voor de techniek, de organisaties én de mens.

AanZ bij dit project

Mieke Kaelen

Samenwerken betekent bruggen bouwen: een programma voor de toekomst

De brug van de toekomst: het gemeentelijke programma Open/Dicht werkt aan een nieuwe werkwijze om de beweegbare bruggen en sluizen van Rotterdam sociaal, veilig en betrouwbaar te houden, nu en in de toekomst. Deze werkwijze vraagt om verandering, zowel van de organisatie en de mens. Dit betekent een shift van resultaatgericht naar doelgericht werken waarin er gedag wordt gezegd tegen het blussen van brandjes en plannen voor de toekomst worden verwelkomd. Dit betekent ook een intensievere samenwerking tussen teams uit verschillende clusters en een andere rolverdeling. Wij begeleiden de teams en het management in het organiseren van deze verandering door samenwerksessies, evaluaties, sturingssessies, en door drijfveeranalyses en individueel- en teamcoaching aan te bieden.

AanZ bij dit project

Kristel Kan

Leertraject bij Rijkswaterstaat: eye in the sky

Op afstand bedienen, besturen en bewaken vanaf één locatie – eye in the sky. Dat wil Rijkswaterstaat voor de beweegbare bruggen en sluizen en tunnels in het land. De afdeling Centrale Informatievoorziening ontwikkelt een computersysteem waar in de toekomst alle losse computers van de bruggen, sluizen en tunnels in samengevoegd kunnen worden. Dit vraagt kennis van de objecten, kennis van IT, kennis van de organisatie en kennis van de mens. Deze spelers brengen we keer op keer samen om te leren van elkaars kennis en kunde, en dat borgen wij in de organisatie, om samen ontwikkeldoelen te bereiken en één succesvolle computer te bouwen.

AanZ bij dit project

Kuno Bakker

Projectbeheersing voor een gezond en schoon leefgebied

Minder rommel en meer vissen, plantjes en zuurstof in het Nederlandse water. Rijkswaterstaat werkt samen met verschillende partijen aan het programma Kader Richtlijn Water om ons water schoon en gezond te houden voor mens, dier en groen. Een veelomvattend programma bestaande uit kleinere projecten, veel verschillende belanghebbenden, en lastige wet- en regelgeving. AanZ werkt aan de ondersteuning van dit programma in Oost-Nederland op het gebied van administratie, interne en externe communicatie, en het organiseren van kleine en grote bijeenkomsten. Zo kunnen de juridische experts, experts op water, en projectmanagers goed hun werk doen zonder zich zorgen te maken over de basis.

AanZ bij dit project

Amanda Janse

Leren en ontwikkelen binnen van de Utrechtse werven

Het verhaal van Utrecht wordt verteld door haar werven. De geschiedenis van deze unieke bouwwerken begint bijna 900 jaar geleden, toen Utrecht haar stadsrechten kreeg. Voor dit kostbare erfgoed moeten we goed zorgen. Daarom is er het programma wervengebied, bedoeld om de werven te herstellen en te behouden. AanZ draagt bij aan deze mooie opgave. Zowel op programma- als projectniveau, zorgen wij voor kwaliteitsmanagement. Wij ondersteunen een team dat zich bezighoudt met het ontwikkelen en bestendigen van een lerende organisatiecultuur in deze dynamische omgeving.

AanZ bij dit project

Nienke van Wijk

De kracht van AanZ als projectbeheersingsteam

De A20 is belangrijk voor de bereikbaarheid van Rotterdam en als verbinding tussen Utrecht en Rotterdam. Door de groei van het verkeer worden de problemen rond de doorstroming en verkeersveiligheid steeds groter. Rijkswaterstaat lost dit op door het aanleggen van een extra rijstrook tussen Nieuwerkerk a/d Ijssel en Gouda. Wij vervullen de rollen van sleutelfunctionaris, risico, financieel en kwaliteitsmanager gedurende de planuitwerkingsfase van dit project.

AanZ bij dit project

Cheryl Groen

Ik heb de adviseurs van AanZ leren kennen als enthousiast, gedreven en flexibel. Dat zijn de competenties die je als projectmanager binnen wilt halen!

Werner Krijger

Projectmanager bij Hoogheemraadschap Delfland

Ondanks de vaak strak omlijnde kaders en handreikingen binnen Rijkswaterstaat weten AanZetters te laveren door onorthodoxe methodes toe te passen.

Gijs Niezink

Adviseur Projectbeheersing bij Rijkswaterstaat

AanZ verhoogde de teamspirit van het IPM-team door de samenwerking bespreekbaar te maken. Daarmee kwam het project in een flow!

Carel Bolt

Projectmanager Gebiedsontwikkeling bij Provincie Gelderland

Het is ons gelukt om een goed lopend proces in te richten waarin leerervaringen worden opgehaald voor komende projecten én de organisatie.

Marloes van Putten

Manager Projectbeheersing bij Rijkswaterstaat