Contact ons

Wij adviseren projectteams met menskracht als succesfactor

Wij adviseren projectteams met menskracht als succesfactor. Organisaties kloppen bij ons aan omdat wij goed zijn in het adviseren van projectteams op gebied van projectbeheersing, organisatieverandering en coaching. Dit doen wij door ons te richten op de mens. Want wij geloven dat binnen projecten het uiteindelijk altijd over mensen gaat.

 

De mens is AanZ.

Een team met een breed pallet aan ervaringen, allemaal bevlogen, nieuwsgierig én een tikkeltje eigenzinnig.

Judith Fennis

Mede-eigenaar Adviseur Leren en Ontwikkelen Strategisch adviseur

Het liefst laveer ik in een rol die vooruitkijkt en tegelijkertijd meedraait in het 'hier en nu'. Wat kun je nu op dit moment doen voor een mooie toekomst. En dan het liefst in kleine stapjes én met oog voor mens. Zo krijg ik teams en organisaties in beweging.

Mieke Kaelen

Oprichter Strategisch adviseur

Mensen in hun kracht zetten en het ontwikkelen van visie en strategie is waar ik in uitblink. Met mijn passie voor techniek, de mens én organisatieverandering belicht ik mijn adviezen altijd breed en met enthousiasme.

Nadine Zindler

Planner Data analist Procesverbeteraar

Puzzelen met data en processen, daar kan je mij voor wakker maken. Ik heb van nature een neus voor cijfers, getallen en nummers, en kijk graag mee over de schouders van mijn teamleden. Samenwerken is mijn sleutelwoord.

Kuno Bakker

Adviseur Leren en Ontwikkelen Land- en watermanager (in spé)

Werken vanuit betekenis is wat mij drijft! Ik verbind door te kijken en te luisteren, en werk met aandacht voor het proces. Ik groei bij de samenwerking met de ander. Sta ik in mijn kracht, dan heb je aan mij een bevlogen, zorgvuldige en resultaatgerichte adviseur.

Nienke van Wijk

Strategisch adviseur Kwaliteitsmanager Coach

Een scherpe pragmatische adviseur en coach in hart en nieren. Mensen en teams uitdagen tot groei door verbindingen te maken geeft mij enorm veel energie! En de resultaten, die volgen altijd.

Timo Stortenbeker

Strategisch adviseur Kwartiermaker

Van nature ben ik een 'stuwende realisator'. Op cruciale momenten krijg ik mensen en business in beweging, zowel beleids-organisatorisch als op praktisch gebied, door een diversiteit aan directe acties. Dit doe ik met zorgzaamheid die bijdraagt aan de psychologische veiligheid in een team.

Cheryl Groen

Projectcoördinator Kwaliteitsmanager

Organiseren heb ik in de vingers. Mijn enthousiasme is aanstekelijk. Beide zet ik dagelijks in bij werkzaamheden waar ik gelukkig van word: initiëren, meedenken en plannen. Van directieoverleg tot marketingcampagne.

Sjoerd Oosterhof

Adviseur Leren en Ontwikkelen Strategisch adviseur

Vaak is een andere manier van kijken het startpunt voor een nieuw handelingsperspectief. Dit is meteen ook waar ik enthousiast van word. Samen tot nieuwe inzichten komen om mensen te verbinden en organisaties te vernieuwen.

Jürgen de Graaff

Ontwikkelaar Coach Strategisch adviseur

Ontwikkelen, verbinden, samenwerken, resultaten, passie en plezier zijn woorden die mij het meest typeren. Ik ben een ervaren en gedreven professional met een passie voor ontwikkeling van mensen, teams, leiderschap en organisaties.

Ineke de Jong

Kwaliteitsmanager Procesverbeteraar Capaciteitsmanagement

Kwaliteiten die bij mij horen zijn empathisch vermogen en doortastendheid. Ik verplaats me in de ander, vereenvoudig ingewikkelde processen en maak het werk van anderen makkelijker. Dit is wat ik het liefst doe.

Claire Ultee

Kwaliteitsmanager Strategisch adviseur

Met een goede hoeveelheid enthousiasme leg ik snel een fundering waarop gebouwd kan worden. Dit betekent voor mij op het juiste moment (on)gevraagd adviseren in (in)formele sferen. Met een vooruitblik en creativiteit als breekijzer.

Amanda Janse

Planner Procesverbeteraar

De Nachtwacht (à 5000 stukjes) puzzel ik in een week in elkaar. Je zou kunnen zeggen dat structureren en overzicht creëren daarom mijn ding is. De kracht van een goede puzzelaar zit alleen niet tussen de oren, maar er ook buiten. Door aandachtig te luisteren breng ik rust en vertrouwen.

Esther Delgado - de Lange

Administratieve duizendpoot

Mijn grootste kwaliteit is orde scheppen in chaos. Waar sommige door de bomen het bos niet meer zien, begin ik 'gewoon' bij de eerste boom totdat er een duidelijk wandelpad ontstaat. Verder ben ik een bezig bijtje dat niet goed stil kan zitten. En dus een goede match met AanZ.

Onze diensten

Projectbeheersing

Het structureren van projecten en implementeren van processen zit in ons DNA. Wij draaien op verschillende niveaus mee in verscheidene de teams. Zo krijgen we de juiste informatie boven tafel en geven we richting aan het project en haar doelstellingen. Door mens en proces met elkaar te verbinden zorgen we, in de volle breedte van het project, voor grip op de kosten, tijd en kwaliteit. Dit alles vanuit de rollen Kwaliteitsmanager, Risicomanager, Planner en Capaciteitsmanager. En bij voorkeur in teams. Want zo kun jij rekenen op de kennis en energie van heel AanZ.

Kwaliteit- en capaciteitsmanagement Risicomanagement Planningsmanagement

Organisatieontwikkeling

Organisaties en teams laten ontwikkelen is wat ons drijft. In de rol van kwartiermaker, strategisch adviseur of leercoach zetten wij positieve verandering in gang. Wij helpen organisaties met het creëren van een organisatiestructuur waarin leren en ontwikkelen wordt aangemoedigd en gewaardeerd. Dit omvat het stimuleren van open communicatie, reflecteren, uitwisselen van lessen en het aanmoedigen van innovatie. Wij bereiken duurzame resultaten door patronen te herkennen en deze om te zetten tot ontwikkelpunten waar het team of de organisatie samen door kan groeien. Van strategie naar uitvoering en vice versa.

Leren en ontwikkelen Innovatiemanagement

Coaching

De mens is AanZ en vormt het fundament van het succes! Daarom zijn wij ook AanZ als het gaat over individuele- en teamcoaching. Dit doen wij op alle niveaus van directie tot projectteams. Inzicht in jezelf en de ander is van essentieel belang voor persoonlijke ontwikkeling en het verder brengen van het team of de organisatie. Realdrives (drijfveren) en Lencioni (succesteam) zijn voor AanZ ingrediënten voor het creëren van een coachingstraject op maat. Met als resultaat; een sterker team, waarbij ieder individu in zijn kracht staat.

Individuele- en teamcoaching Managementdrives Piramide van Lencioni

Wij werken aan grote en kleine thema’s met grote en kleine organisaties.

Onze projecten

Wij opereren met name binnen infrastructuur en bouw, waterschappen en gemeentes, maar onze deur staat altijd open voor andere werelden.

Leertraject bij Rijkswaterstaat: de implementatie van bouwblokken

Om de bruggen, sluizen en tunnels van Rijkswaterstaat slimmer te bedienen, besturen en te bewaken heeft de afdeling Centrale Informatievoorziening (CIV) zogenaamde bouwblokken ontwikkeld. Dit zijn als het ware modulaire legosteentjes die in de toekomst in vrijwel alle objecten geïmplementeerd kunnen worden. In een Leren en Ontwikkelen traject volgen wij samen met het team de eerste uitleveringen door leerervaringen op te halen, deze te vertalen naar ontwikkeldoelen om deze organisatie brede implementatie goed te laten verlopen.

AanZ bij dit project

Kuno Bakker

Projectbeheersing voor een gezond en schoon leefgebied

Om de ecologische waterkwaliteit in Nederland te verbeteren voert Rijkswaterstaat samen met andere partijen het programma Kader Richtlijn Water in heel Nederland uit. Met tal van maatregelen op diverse plekken worden onze wateren schoon en gezond gehouden door het leefgebied voor planten en dieren te herstellen en vissen weer ruim baan te geven. Deze complexe opgave bestaat uit tal van kleine projecten en vraagt om een sterk staaltje Projectbeheersing. AanZ biedt ondersteuning aan dit programma voor het gebied Oost-Nederland door samenwerking, afstemming en coördinatie tussen de diverse deelprojecten op te zetten en te faciliteren.

AanZ bij dit project

Amanda Janse

Leren en ontwikkelen als discipline binnen bruggenketen én organisatie

Rijkswaterstaat staat voor de immense opdracht om meer dan 13 bruggen in Nederland te vervangen en te renoveren. In samenwerking met het Vervanging en Renovatie programma werken wij aan het opzetten van een nieuwe discipline: Leren en Ontwikkelen. Inmiddels hebben we een proces opgetuigd waarin een continue cyclus van leren, reflecteren en acteren centraal staat. Zodat projecten én de organisatie slimmer en met meer plezier te werk gaan.

AanZ bij dit project

Judith Fennis

Samenwerken: coaching van directie en management

De bouwwereld zit in een stroomversnelling en daarom moet een groot bouwbedrijf als Ballast Nedam de markt altijd een stap voor zijn. Hiervoor is het van groot belang dat je als team feilloos op elkaar bent ingespeeld. Wij helpen de directie en het managementteam met het verbeteren van de onderlinge samenwerking door middel van individuele- en teamcoaching .

AanZ bij dit project

Mieke Kaelen

Herstellen en behouden van de Utrechtse werven

Het verhaal van Utrecht wordt verteld door haar werven. De geschiedenis van deze unieke bouwwerken begint bijna negenhonderd jaar geleden, toen Utrecht haar stadsrechten kreeg. Voor dit kostbare erfgoed moeten we goed zorgen. Daarom is er het programma wervengebied, bedoeld om de werven te herstellen en te behouden. AanZ draagt bij aan deze mooie opgave. Zowel op programma-, als op projectniveau zorgen wij voor het kwaliteitsmanagement en risicomanagement. Daarnaast adviseren we een team dat zich bezighoudt met het ontwikkelen en bestendigen van een lerende organisatiecultuur in deze dynamische omgeving.

AanZ bij dit project

Nienke van Wijk

De kracht van AanZ als projectbeheersingsteam

De A20 is belangrijk voor de bereikbaarheid van Rotterdam en als verbinding tussen Utrecht en Rotterdam. Door de groei van het verkeer worden de problemen rond de doorstroming en verkeersveiligheid steeds groter. Rijkswaterstaat lost dit op door het aanleggen van een extra rijstrook tussen Nieuwerkerk a/d IJssel en Gouda. AanZ vervult de rol van sleutelfunctionaris en rollen binnen projectbeheersing risico- en kwaliteitsmanager gedurende de planuitwerkingsfase van dit project.

AanZ bij dit project

Sjoerd Oosterhof

Vliegende keep: interim management support

Als internationaal familiebedrijf in de agrarische sector is Lely dagelijks bezig het leven van veehouders aangenamer te maken met innovatieve oplossingen en gerichte services. Daartoe biedt Lely oplossingen voor nagenoeg alle werkzaamheden in de koeienstal: van melken tot reinigen. En, advies voor het slim inrichten van het melkveebedrijf met gebruik van managementsystemen. Lely heeft ons gevraagd om het technische supportteam te ondersteunen in de rol van interim senior manager.

AanZ bij dit project

Jürgen de Graaff

Ik heb de adviseurs van AanZ leren kennen als enthousiast, gedreven en flexibel. Dat zijn de competenties die je als projectmanager binnen wilt halen!

Werner Krijger

Projectmanager bij Hoogheemraadschap Delfland

Ondanks de vaak strak omlijnde kaders en handreikingen binnen Rijkswaterstaat weten AanZetters te laveren door onorthodoxe methodes toe te passen.

Gijs Niezink

Adviseur Projectbeheersing bij Rijkswaterstaat

AanZ verhoogde de teamspirit van het IPM-team door de samenwerking bespreekbaar te maken. Daarmee kwam het project in een flow!

Carel Bolt

Projectmanager Gebiedsontwikkeling bij Provincie Gelderland

Het is ons gelukt om een goed lopend proces in te richten waarin leerervaringen worden opgehaald voor komende projecten én de organisatie.

Marloes van Putten

Manager Projectbeheersing bij Rijkswaterstaat